581 bin liranın altındaki davalarda temyize gidilememesine ilişkin hüküm iptal edildi

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesi, yargılamasına baktığı bir davada, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda yer alan konusu 581 bin liranın üzerinde olan davalarda verilen hükümlerin temyiz incelemesine tabi tutulacağına ilişkin hükmün iptali için AYM’ye başvurdu.

Başvuruda, belirtilen miktarın altındaki tutarlara ilişkin hükümlerin temyiz edilemediği belirtildi ve bunun “mahkemeye erişim hakkı”, “hükmün denetlenmesini talep etme hakkı”, “ölçülülük” ve “kanuni hakim ilkeleri” ile bağdaşmadığı öne sürüldü.

Başvuruyu görüşen Yüksek Mahkeme, hükmü Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. İptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Kararın gerekçesinden

Anayasa Mahkemesinin iptal kararında, belirtilen kanun kapsamında her yıl belirlenen yeniden değerleme oranına göre temyiz başvurusunun parasal sınırının belirlendiği, güncelleme kapsamında konusu 581 bin liranın altındaki davalarda temyiz başvurusu yapılamayacağının öngörüldüğü ifade edildi.

Belirtilen miktar altındaki davalarda istinaf tarafından verilen kararların kesinleşeceği belirtilen kararda, işlem tarihi, yerel mahkeme ve istinaf kararları arasındaki tarih farkları nedeniyle uygulamada farklılıkların söz konusu olabileceğine işaret edildi.

Kanundaki hükümde temyiz başvurusunda bulunmak için geçerli parasal sınır belirlenirken anılan tarihlerden hangisinin dikkate alınacağı hususunda düzenleme bulunmadığı belirtilen kararda, “Temyiz kanun yoluna başvuru açısından hangi tarihteki parasal sınırın uygulanacağı hususunun açık, net ve tereddüde yer vermeyecek şekilde düzenlenmesi gerekir.” ifadesi yer aldı.

Kararda, iptali istenen hükmün kanunilik şartına uygun olmadığı ifade edildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x